Bewonersinitiatief voor een energieneutraal Rolde

Terugblik informatieavond  'Zon op je dak'

Zo'n 60 bezoekers lieten zich 30 november informeren over de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Peter Mol van de NMF Drenthe en de firma's Woortman uit Gieten en GroenWonen uit Zuidbroek namen ons mee in alle ontwikkelingen omtrent levertijden (die blijken gelukkig nog best mee te vallen), salderen, opbrengst en terugverdientijd (zelfs als het salderen wegvalt blijven zonnepanelen nog steeds rendabel!) en recyclebaarheid (wordt gelukkig steeds beter; er bestaat zelf een keurmerk voor: C2C). 
Het was een vruchtbare avond waarop veel vragen konden worden beantwoord.

Terugblik Duurzame Huizenroute 2022

De Duurzame Huizenroute bestaat dit jaar 10 jaar. In combinatie met het feit dat er in Rolde steeds meer verduurzaamde huizen te vinden zijn, reden voor Rolde Energieneutraal om huiseigenaren actief te benaderen om hun huis ook open te stellen voor bezoekers. Op de zaterdagen 29 oktober en 5 november waren 6 huizen 'open' in Rolde. Het aantal bezoekers lag helaas niet zo hoog, maar de mensen die er waren, waren enthousiast. We haalden zelfs het radio 1 journaal!

Reactie Rolde Energieneutraal op concept afvalstoffenbeleidsplan gemeente Aa en Hunze


Informatieavond warmtepompen groot succes!

Woensdag 15 juni organiseerden we een informatieavond over warmtepompen. Zo'n 120 bezoekers waren aanwezig om van diverse sprekers te leren over de mogelijkheden van een warmtepomp. 

De presentaties kunt u via de knoppen hieronder teruglezen.

Energiecoöperatie Rolde Energieneutraal opgericht!

Heuglijk nieuws: naast de Stichting Rolde Energieneutraal is er nu ook de Energiecoöperatie Rolde Energieneutraal (EC REN). Bedoeld om lokaal gezamenlijk zonne-energie op te wekken. Heeft u een groot (bedrijfs) dak en wilt u dit, eventueel tegen een kleine vergoeding, ter beschikking stellen, neemt u dan gerust contact op om te overleggen over de mogelijkheden.  Meer informatie volgt. 

Grote opkomst bij bewonersavond isolatie!

Maar liefst 85 geïnteresseerden mochten we woensdagavond 30 maart in de Boerhoorn verwelkomen voor een avondvullend programma over  isolatie.  

Dat er veel motivatie is bij bewoners én veel mogelijkheden voor besparing en verduurzamen is wel duidelijk geworden tijdens deze avond!

Zo werden we door de energiecoaches bijgepraat over de afgenomen warmtescans. Het Drents Energieloket informeerde over de de vele isolatie mogelijkheden en bijbehorende subsidies. En daarnaast lichten een schildersbedrijf en een isolatiebedrijf hun werkzaamheden toe. We kijken terug op een geslaagde avond!

Manifest

Zaterdag 5 maart hebben we ons manifest aan de spiekeriek 'gespiekerd'. Een oproep aan de gemeentelijke politiek om écht werk te maken van de energietransitie en lokale initiatieven te ondersteunen.

Warmtescanactie groot succes!

Veel mensen hebben zich de afgelopen weken opgegeven voor een gratis warmtescan. 

Ben en Hans, onze energiecoaches, zullen hun uiterste best doen om nog voor het voorjaar begint alle aanmeldingen te bezoeken. Na eind maart is het vaak te warm voor het afnemen van een warmtescan; er moet namelijk een duidelijk verschil zijn tussen de binnen- en buitentemperatuur om zich te krijgen op warmtelekken. 

We zijn erg blij te kunnen melden dat Berry en Anita zich hebben aangemeld om opgeleid te worden voor het afnemen van warmtescans!
 

In het najaar wordt de actie hopelijk vervolgd. Aanmelden daarvoor is helaas nu nog niet mogelijk. 

Onze visie: de trias energetica

Ons einddoel: De energie die Rolde en omgeving gebruikt heeft in 2050 geen negatieve impact op het klimaat en is CO2 neutraal. 
 
 Dat bereiken we door:
 a. energie te besparen, 
 b. zelf energie duurzaam op te wekken en 
 c. slim met energie om te gaan. 
 
We nemen als dorp het heft in eigen handen. We werken aan energie voor en door Rolde en doen dat samen met de bewoners. We willen dat iedereen mee kan doen. 

Dorpsenquête

Een van de eerste acties die we als werkgroep hebben uitgevoerd is het houden van een dorpsbrede enquête onder alle inwoners van Rolde. Hoe denken mensen over diverse energiebesparende maatregelen, hoe zit het met de mate van isolatie, zijn er al misschien al meer voorbeelden van huishoudens die van het aardgas af zijn? Uit de inzendingen zijn 10 adressen getrokken die een gratis warmtescanbeelden van hun huis hebben gekregen. 

De uitkomsten van de enquête vindt u hier: 

Wie zijn wij?

Rolde Energieneutraal is begin 2020 opgericht door enkele betrokken Roldenaren en leden van Dorpsbelangen Rolde en de Jacobuskerk. We zijn een bewonersinitiatief dat graag meedenkt over de omschakeling naar duurzame energie. 

Contact

Wilt u meedenken, heeft u opmerkingen, een tip voor een dak voor zonnepanelen, wilt u uw mening geven over onze visie of iets anders; laat het ons weten!