Bewonersinitiatief voor een energieneutraal Rolde

Tijdelijk: gratis warmtescan voor inwoners Rolde!

In overleg met de energiecoaches mogen we als Stichting Rolde Energieneutraal de inwoners van Rolde tijdelijk een gratis warmtescan aanbieden. Zo bespaart u op uw vaste lasten en draagt u tegelijkertijd uw steentje bij aan een energieneutraal dorp!  

Hoe groter het verschil in temperatuur binnen en buiten uw woning hoe duidelijker de plaatsen in beeld komen waar de warmte ongewenst de woning verlaat. Gerichte maatregelen en isolatie kunnen hierop volgen. 

Momenteel zijn er meerdere plekken beschikbaar voor zo'n gratis warmtescan. Meld u daarom nu aan en u kunt nog deze winter gericht stappen zetten in het isoleren en besparen op uw energierekening. 
 

De op dat moment geldende coronamaatregelen zullen uiteraard gerespecteerd worden en in overleg bepaalt u welk contact met de energiecoaches Hans, Ben of Petra wenselijk is. Onze visie: de trias energetica

Ons einddoel: De energie die Rolde en omgeving gebruikt heeft in 2050 geen negatieve impact op het klimaat en is CO2 neutraal. 
 
 Dat bereiken we door:
 a. energie te besparen, 
 b. zelf energie duurzaam op te wekken en 
 c. slim met energie om te gaan. 
 
We nemen als dorp het heft in eigen handen. We werken aan energie voor en door Rolde en doen dat samen met de bewoners. We willen dat iedereen mee kan doen. 

Dorpsenquête

Een van de eerste acties die we als werkgroep hebben uitgevoerd is het houden van een dorpsbrede enquête onder alle inwoners van Rolde. Hoe denken mensen over diverse energiebesparende maatregelen, hoe zit het met de mate van isolatie, zijn er al misschien al meer voorbeelden van huishoudens die van het aardgas af zijn? Uit de inzendingen zijn 10 adressen getrokken die een gratis warmtescanbeelden van hun huis hebben gekregen. 

De uitkomsten van de enquête vindt u hier: 

Wie zijn wij?

Rolde Energieneutraal is begin 2020 opgericht door enkele betrokken Roldenaren en leden van Dorpsbelangen Rolde en de Jacobuskerk. We zijn een bewonersinitiatief dat graag meedenkt over de omschakeling naar duurzame energie. 

Contact

Wilt u meedenken, heeft u opmerkingen, een tip voor een dak voor zonnepanelen, wilt u uw mening geven over onze visie of iets anders; laat het ons weten!