Onze visie: 

de Trias Energetica 

Ons einddoel: De energie die Rolde en omgeving gebruikt heeft in 2050 geen negatieve impact op het klimaat en is CO2 neutraal.

Dat bereiken we door:
a. energie te besparen, 
b. zelf energie duurzaam op te wekken en 
c. slim met energie om te gaan. 

We nemen als dorp het heft in eigen handen. We werken aan energie voor en door Rolde en doen dat samen met de bewoners. We willen dat iedereen mee kan doen.

Onze ambitie is om de CO2 uitstoot van ons energieverbruik in Rolde e.o.  zoveel als mogelijk  tot nul terug te brengen
Onze doelstellingen:

- In 2050 verbruiken huishoudens en bedrijven door besparingsmaatregelen zoals isolatie en energiezuiniger apparaten minimaal 30 % minder energie dan nu. 

- We willen zoveel mogelijk, maar minimaal voor 50%, zelfvoorzienend zijn in onze energiebehoefte in 2050, onder andere door zon-op-dak. We doen dit op een manier die breed gedragen is en financieel aantrekkelijk voor de bewoners. 

- Reductie van de overige CO2 uitstoot gaat komen door onze energie zo efficiënt mogelijk toe te passen of door onze energie uit hernieuwbare regionale bronnen te betrekken.

Routekaart naar energieneutraal in 2050

Tot een energieneutraal Rolde komen kan op verschillende manieren. Allerbelangrijkste eerste stap is echter het besparen: immers hoe minder energie we verbruiken, hoe minder er (duurzaam) hoeft te worden opgewekt. Daarom besteden we veel aandacht aan isoleren en het gebruik van grote en kleine energiebesparende maatregelen als ledlampen, energiebesparende douchekoppen, maar ook zonnepanelen en (hybride) warmtepompen. 

We zullen in het aankomende jaar informatieavonden houden over bovenstaande onderwerpen (informatie hierover volgt)

Lees onze samenvatting hieronder of de gedetailleerde routekaart via de link hiernaast.

Samenvatting van de routekaart naar energieneutraal in 2050:

Wie zijn wij?

Stichting Rolde Energieneutraal bestaat uit een groep vrijwilligers die als wens hebben om de energievoorziening  in Rolde samen met de Roldenaren te verduurzamen. 
 
Dat doen we deels uit idealisme: onze gemeenschappelijke basis is dat we de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen duurzamer willen achterlaten. Het klimaatprobleem zien we als een groot probleem waar niet alleen overheden en bedrijven, maar ook gewone mensen hun steentje aan kunnen en moeten bijdragen. Vandaar dat we samen met iedereen willen werken aan een duurzame energievoorziening van Rolde. 
Daarbij geldt dat we als Roldenaren graag het heft in eigen handen willen hebben en houden. We willen zelf uitmaken op welke manier we gaan verduurzamen. 
 
Rolde Energieneutraal is begin 2020 opgericht  en bestaat inmiddels uit 16 leden, allen uit het dorp Rolde. We werken samen met de Stichting Dorpsbelangen Rolde en met de Jacobuskerk. 


Binnen de stichting zijn een drietal werkgroepen actief:
 - de werkgroep communicatie en bewustwording
 - de werkgroep energiebesparing en advies
 - de werkgroep realisatie duurzame opwek
 
Bent u geïnteresseerd in deelname in één van deze groepen; neemt u dan gerust contact op!